Over 
 Team 
 Contact 
 Bestuur 
 Adres 
 Jaarverslagen 
 Partners

DEGASTEN vindt dat een grote diversiteit aan mensen het proces en het werk verrijkt.


DEGASTEN vindt het hoog tijd dat een veel bredere groep mensen op het podium te zien is en haar rol opeist. 


DEGASTEN vindt dat iedereen, uit alle lagen van de bevolking, het recht heeft om kennis te nemen van kunst en cultuur.


DEGASTEN vindt meerstemmigheid van belang in een wereld die daar niet altijd ruimte aan geeft.DEGASTEN benadert diversiteit en identiteit niet als onderwerp maar belichaamt ze. We ‘doen’ niet aan diversiteit en inclusie; het zit in ons DNA en is zichtbaar in onze missie, in de samenstelling van de organisatie, de jongeren waarmee we werken, onze partners en ons publiek. Het bepaalt onze werkwijze, de verhalen die we vertellen en de beeldtaal die we gebruiken.

Onze kracht is het coachen en begeleiden van jong talent in een artistieke context.

Wij bereiken jongeren die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met theater. We geven les door heel Amsterdam aan jongeren uit alle lagen van de bevolking. En ook landelijk laten we jongeren kennismaken met DEGASTEN en theater - via voorstellingen en workshops.

Wij geloven hartstochtelijk in de emanciperende rol die kunst en cultuur kan spelen in de samenleving.

Wij maken het perspectief zichtbaar van spelers die nog te weinig vertegenwoordigd zijn in het theater; de plek waar de verbeelding van een andere realiteit mogelijk is.  

Wij geloven in de kracht van de fysieke ontmoeting, in het oprekken van grenzen en het verbreden van elkaars horizon.

Wij maken spelers met wie we werken bewust van de ‘voetafdruk’’ die ze achterlaten: elke keuze en elke stap heeft effect op jezelf, elkaar, de docent/theatermaker, DEGASTEN, het werkveld, de maatschappij, het publiek en de wereld waarin we leven. Op deze manier maken we hen medeverantwoordelijk. Zo kunnen zij zelf bepalen wat uit hun eigen wereld mee het repetitielokaal in gaat. En vice versa.


WORK IN PROGRESS WE PERFORM RESEARCH IN (ONDER) ZOEKEN ZIJN WE SAMEN