UPDATE UITSLAG LANDELIJKE CULTUURFONDSEN


We hebben een dubbel gevoel na de uitslag van de landelijke cultuurfondsen - met zowel een positieve als negatieve beoordeling op onze toekomstplannen.

DEGASTEN heeft gisteren negatief advies gekregen van Fonds Podiumkunsten. De beoordeling kwam rauw op ons dak en laat zien dat onze praktijk nog ver van de Nederlandse podiumkunstpraktijk af staat. Hoewel ons werk beschouwd wordt als relevant en aansprekend voor nieuwe publieksgroepen en daarmee voorbeeldstellend is, blijkt het voor het Fonds toch maar een beperkte betekenis te hebben en beneden hun maat te zijn.

We leven altijd tussen werelden - zo kwam gisteren ook het mooie advies van Fonds Cultuurparticipatie binnen waarin onze aanvraag is gehonoreerd. Onze plannen zijn gezien en begrepen. Dit Fonds heeft oog en ruimte voor de kern waar het bij ons draait: jonge mensen die kunst maken. Dat waarderen we zeer. De toekomst van DEGASTEN is nog onzeker - we wachten de uitslag van het AFK nog af.

Onze kerntaken ‘talentontwikkeling’ en ‘produceren’ vinden plaats onder één dak en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is een keten die toegang geeft tot een veelal gesloten sector. We betreuren deze breuk in de keten. Niet alleen bij ons maar ook voor andere plekken die ruimte geven aan de stem van jonge makers. Wij maken ons zorgen over de doorstroom naar de sector. En we wensen onze sector veel solidariteit naar elkaar. 🫂


 


THEATER DEGASTEN p/a NOWHERE, MADURASTRAAT 90, AMSTERDAM
        INFO@THEATERDEGASTEN.NL
︎ ︎ ︎THEATER DEGASTEN p/a NOWHERE, MADURASTRAAT 90, AMSTERDAM
        INFO@THEATERDEGASTEN.NL