Jaarverslagen

 

Klik hieronder om de pdfs te lezen


Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020


Belongingsbeleid DEGASTEN


DEGASTEN houdt zich aan de Fair Practice Code. Fair Pay is daar onderdeel van. Iedereen in (vaste) loondienst en zzp-ers krijgen een eerlijke vergoeding volgens de functieschalen en ervaringstreden van de cao Toneel en Dans. Overuren worden gecompenseerd of uitbetaald.

Bij zzp-ers wordt het bij hun functie en ervaringsjaren horende bruto maandloon uit de cao verhoogd met 50% voor de extra kosten aan eigen pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidsverzekering.  
Vrijwilligers ontvangen max. € 210,- per maand en € 2100,- per jaar. We werken voornamelijk met vrijwilligers jonger dan 21 en zij krijgen max. € 3,25 per uur tot een max. van € 2100,- per jaar.

Het bestuur is onbezoldigd.

DEGASTEN is aangesloten bij het NAPK en Sociaal Fonds Podiumkunsten.THEATER DEGASTEN p/a NOWHERE, MADURASTRAAT 90, AMSTERDAM
        INFO@THEATERDEGASTEN.NL
THEATER DEGASTEN p/a NOWHERE, MADURASTRAAT 90, AMSTERDAM
        INFO@THEATERDEGASTEN.NL